NAW, vijfde serie, deel 2, nummer 1   maart 2001 uitgave van het Wiskundig Genootschap

Inhoudcover
2 Colofon
3 Van de voorzitter    Jan Karel Lenstra
4 Agenda
6 Nieuws
10 Van het WG
17 Een nieuw logo voor het WG    Kitty Molenaar
18 In memoriam Wiktor Eckhaus    Arjen Doelman e.a.
21 In memoriam Wim Cohen    Onno Boxma
22 Column: Instroom    Martinus van Hoorn
23 Aeternitatem cogita    Hendrik Lenstra
29 An elementary linear algebraic approach to even functions    Pentti Haukkanen
32 Complex differentiation under the integral    Lutz Mattner
36 Wiskunde en politiek bij G. Zoutendijk    Gerard Alberts, Ger Koole
42 Hoe staat ons Nederlands wiskundeonderwijs ervoor?    Anne van Streun
51 Oud Archief    Danny Beckers
52 De Europese Kangoeroewedstrijd    Jan van de Craats
55 Column: From down under    Joost van Hamel
56 Morphic numbers    Jan Aarts, Robbert Fokkink, Godfried Kruijtzer
59 Do mathematical models tell the truth? II    G.Y. Nieuwland
65 Hilberts 24e probleem    Teun Koetsier
68 Een eeuw wiskunde in boeken    
71 Oom Petros en het vermoeden van Goldbach    Herman te Riele
73 Boekbesprekingen    
87 Universitaire Wiskunde Competitie    
91 Problemen    Last modified: Friday, 04-May-2001 13:02:23 MEST

up