NAW, vijfde serie, deel 1, nummer 2   juni 2000 uitgave van het Wiskundig Genootschap

Inhoud


cover
106 Colofon    
107 Vrolijke wetenschap    C.G. Zaal
108 Agenda    
110 Nieuws    
114 Pi in de Pieterskerk    
116 In memoriam W. Peremans    N.G. de Bruijn
118 Wiskundige analyse in de chemische industrie    R. van der Hout
124 Kloosterman Centennial Celebration    H. Sterk
126 Kloosterman's work on representations of finite modular groups    T.A. Springer
130 Remembering Kloosterman    N.G. de Bruijn
135 On the life and work of Hendrik Douwe Kloosterman    J.P. Murre
138 How to spot an optimum    J. Brinkhuis
150 The Smarandache harmonic series    F. Luca
152 How to recognize functions in Lp(R)+Lq(R)    G. Helmberg
153 Wiskundeonderwijs door de jaren heen    J. van Lint
156 Het grafschrift van Ludolph van Ceulen    R.M.Th.E. Oomes,   J.J.T.M. Tersteeg,   J. Top
162 Een Europees visitekaartje    P. Stevenhagen
165 Universitaire Wiskunde Competitie
166 Problemen
167 Een eeuw wiskunde in boeken    
171 Jaren van berekening    E. van Spiegel
174 Code    M. Vermeulen
176 Boekbesprekingen    
206 Roddels en de Nationale Wetenschapsquiz    J. van de Craats
208 Spreading gossip efficiently    C.A.J. Hurkens
211 Vierkant voor wiskunde    J. Langeveld


Last modified: Thursday, 21-Jun-2001 14:59:08 MEST

up