NAW, vijfde serie, deel 1, nummer 4   december 2000 uitgave van het Wiskundig Genootschap

Inhoud


cover
346 Colofon
347 Redactioneel    Ger Koole
348 Agenda
350 Nieuws
354 In memoriam Dirk Struik    Gerard Alberts
356 Chaos en economie    Cars Hommes
367 Zin en onzin van de kansrekening    J.S. Cramer
369 Pi in de pers    Bart de Smit,   Jaap Top,   Chris Zaal
372 A rational approach to pi    Frits Beukers
380 Arithmetic applications of Kloosterman sums    D.R. Heath-Brown
385 Kloosterman, quadratic forms and modular forms    P. Sarnak
390 Het modelleren van netwerkverkeer    Rob van der Mei
397 Oscillations of the Taylor polynomials for the sin function    F. Rothe
399 Studenten met een grafische rekenmachine    Paul Drijvers
406 Do mathematical models tell the truth?    G.Y. Nieuwland
412 From down under    Joost van Hamel
413 Problemen
418 Prijsvraag Computer Algebra Nederland
419 Universitaire Wiskunde Competitie    
423 Een eeuw wiskunde in boeken
426 Honderd jaar wiskundeonderwijs    Jan van de Craats
429 De man die de dimensiebarriere brak    Henk Broer
432 Boekbesprekingen
448 Wiskunde Olympiade    Jan van de Craats,   Ronald van Luijk,   Thijs Notenboom
451 Van vuurleidingstrainer naar vierdegraadsoppervlak    Jan van de Craats


Last modified: Thursday, 21-Jun-2001 14:58:55 MEST

up