NAW uitgave van het Wiskundig Genootschap

Informatie voor auteurs


Uiterste inleverdata

Serie 5, deel 2 Nummer Uiterste inleverdatum kopij Verschijningsdatum
nummer 1 maart 2001 1 december 2000 1 maart 2001
nummer 2 juni 2001 1 maart 2001 1 juni 2001
nummer 3 september 2001 1 juni 2001 2 september 2001
nummer 4 december 2001 1 september 2001 2 december 2001

Instructies voor auteurs

Kopij graag aanleveren als TeX/LaTeX-file (met een voorkeur voor AMS-TeX) of als kale tekst ("text only with line breaks").
Aanleveren per e-mail aan:
Tevens origineel aanleveren als hard-copy per post.
Wiskundige figuren als postscript (ps) of encapsulated postscript (eps).
Illustraties als hard-copy opsturen, of scannen in tif-formaat als greyscale, resolutie minstens 300 dpi.

Proeven

De opgemaakte teksten komen te zijner tijd in de directory proeven te staan. Het gebruikte formaat is pdf (portable document format) van Adobe. Deze files kunt u op een van de volgende manieren bekijken:

Last modified: Thursday, 21-Jun-2001 14:56:30 MEST

up