NAW uitgave van het Wiskundig Genootschap

nederlands Advertentietarieven 2001


Het Nieuw Archief voor Wiskunde is het tijdschrift van het Nederlands Wiskundig Genootschap. Naast leden van het Wiskundig Genootschap zijn ook buitenlandse vakverenigingen, instituten en bibliotheken op het Nieuw Archief geabonneerd. Het Nieuw Archief richt zich tot een brede groep van wiskundigen: academici, wiskundigen in de industrie en bedrijfsleven en leraren in het middelbaar onderwijs, hbo en wo. Het Nieuw Archief bestrijkt alle vakgebieden van de wiskunde, van zuiver tot toegepast, inclusief randgebieden zoals logica, kunstmatige intelligentie, mathematische fysica en operations research.

Uitgever Wiskundig Genootschap
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
   
Advertentie-acquisitie    Christiaan van de Woestijne
Mathematisch Insituut
Universiteit Leiden
Postbus 9512
2300 RA Leiden
Tel: 071-5277149
Fax: 071-5277101
   
Verschijningsfrequentie    4 maal per jaar
   
Oplage    1850

Advertentietarieven 2001

zwart/wit 1 x 2 x 4 x
1/1 pagina fl. 1228,- fl. 1118,- fl. 1041,-
½ pagina fl. 633,- fl. 600,- fl. 559,-

Toeslagen

speciale plaats    + 20%
voorpagina    niet mogelijk
achterpagina (1/1 full colour)    + fl. 750,-
pagina 2 omslag (1/1 full colour)    + fl. 625,-
pagina 3 omslag (1/1 full colour)    + fl. 625,-
bleed    + 20%
ontwerp 1/1 pagina    + fl. 500,-
ontwerp ½ pagina    + fl. 400,-
insteken en bijlagen    op aanvraag

(prijzen zijn exclusief 19% BTW)

Formaten

Bladspiegel 287 x 210 (maten in mm)
Zetspiegel staand liggend
1/1 pagina 190 x 255 -
½ pagina 92 x 255 190 x 125

Technische gegevens

Drukprocédé offset
   
Papiersoort binnenwerk: 90 g. halfmat MC
omslag: 170 g. gesat. MC, mat gelamineerd
   
Raster    60
   
Reproductiemateriaal    Litho's onleesbaar positief met bijlevering van kleurproef volgens Europaschaal
Een set litho's aanleveren

Verschijningsdata/deadlines

jaargang 2001 verschijningsdatum uiterste inleverdatum materiaal
nr. 1, maart 2001 22 maart 26 februari
nr. 2, juni 2001 7 juni 7 mei
nr. 3, september 2001 6 september 6 augustus
nr. 4, december 2001 6 december 5 november

Reserveren

Advertentieruimte uiterlijk 12 dagen voor inleverdatum reserveren bij:
Christiaan van de Woestijne, tel: 071-5277149, fax: 071-5277101
E-mail:Last modified: Thursday, 21-Jun-2001 15:05:43 MEST

up