NAW uitgave van het Wiskundig Genootschap

Abonnementen


Leden van het Wiskundig Genootschap ontvangen het Nieuw Archief voor Wiskunde als onderdeel van hun lidmaatschap. Voor particulieren is een lidmaatschap van het Wiskundig Genootschap de eenvoudigste en goedkoopste manier om zich te abonneren op het Nieuw Archief voor Wiskunde. Gebruik daarvoor het volgende inschrijfformulier.


Ja, ik wil lid worden van het Wiskundig Genootschap

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Uw telefoonnummer:
Uw e-mailadres:
Bedrijf/instelling waar u werkzaam bent:
Aard van het bedrijf:
Komt u in aanmerking voor een gereduceerd lidmaatschapstarief?
Gegevens voor reductietarief (collegekaartnr/werkgever/lidmaatschapsnr):
Opmerkingen:

Indien u de bovenstaande gegevens correct ingevuld heeft,
klik dan op de onderstaande balk:

Belangrijk Wacht met betalen tot u een acceptgirokaart krijgt thuisgestuurd.

De lidmaatschapsprijs van het WG bedraagt 120 gulden per jaar. Voor studenten, AIO's en leden van andere wiskundige vakverenigingen zijn er gereduceerde tarieven. Als onderdeel van uw lidmaatschap ontvangt u vier maal per jaar het Nieuw Archief voor Wiskunde.

Pas afgestudeerde studenten wiskunde kunnen na hun afstuderen in aanmerking komen voor een gratis lidmaatschap van een jaar. Aanmelden op de homepage van het WG, met dit WWW-formulier.

Meer informatie: Mw. C. Van Os
Mathematisch Instituut
Universiteit Utrecht
Postbus 80.010, 3508 TA Utrecht.
E-mail:


Last modified: Thursday, 28-Jun-2001 11:39:04 MEST

up