Vacatures Promovendi Vrije Universiteit Amsterdam

Juli 1998

De Vrije Universiteit Amsterdam zoekt promovendi op een van de volgende terreinen:

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof.dr. A.W. van der Vaart (tel. 020-4447697, email: aad@cs.vu.nl), of bij de bovengenoemde projectleiders (tel. 020-4447700).

EISEN:

BELONING: Het betreft een aanstelling als AIO in tijdelijke dienst voor maximaal 4 jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar f.2151 en loopt op tot f.3841 bruto per maand in het laatste jaar.


This page was constructed by date: 28/7/98