next up previous
Next: Workshops, Conferences a.o. Up: Stieltjes Annual Report 2002 Previous: Stieltjes Analysis Colloquium

Celebration of 10 year Stieltjes Institute

On November 15, 2002, a celebration of 10 year Stieltjes Institute took place at the premises of the KIVI, the Koninklijk Instituut Van Ingenieurs at the Hague. This festive meeting was organised by: drs. F. Bakker, prof.dr.ir. L.A. Peletier, and prof.dr. A. Schrijver.

Speakers were:
- Ir. B. van Nederveen (President KIVI, Former Director Hoechst Nederland): "Kennis maken en gebruiken"
- Dr. A.P.Meijler (Secretay Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen of NWO): "Wiskunde in een ruimer bereik: de meerwaarde van de 2de ten opzichte van de 1ste geldstroom?"
- Prof.Dr. A. Schrijver (UvA-CWI): "Het kleuren van grafen"

Also presented were three cases from the Sudieweken Wiskunde met Industrie:
- Prof.Dr.J. Molenaar (TUE-UT): "Onkreukbare caravanvoortenten"
- Dr.V. Rottschafer (UL): "Rozen zijn onbaatzuchtig"
- Dr.G. Hek (UvA): "Koeling voor vissen in Artis"