15 november 2002
Viering 10 jaar Stieltjes Instituut


Tijd: 13.30 - 18.00 uur
Plaats: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Prinsessegracht 23
Den Haag (dicht bij CS)

Programma:

13.30 - 14.00 Ontvangst, koffie en thee
14.00 - 14.05 Opening
14.05 - 14.25


Ir. B. van Nederveen:
President KIVI, voormalig Directeur Hoechst Nederland
  • "Kennis maken en gebruiken"
14.25 - 14.45


Dr. A.P.Meijler:
Secretaris Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO
  • "Wiskunde in een ruimer bereik: de meerwaarde van de 2de ten opzichte van de 1ste geldstroom?"
14.45 - 15.00 Thee en Koffie
15.00 - 15.45

Prof.Dr. A. Schrijver: (UvA-CWI)
  • "Het kleuren van grafen"
15.45 - 16.00 Thee en Koffie
16.00 - 17.00Cases uit de Studieweken Wiskunde met Industrie:
  • "Onkreukbare caravanvoortenten" (Prof.Dr.J. Molenaar, TUE-UT)
  • "Rozen zijn onbaatzuchtig" (Dr.V. Rottschafer, UL)
  • "Koeling voor vissen in Artis" (Dr.G. Hek, UvA)
17.00 - 17.05 Sluiting
17.05 - 18.00 Receptie


Meerjaren perspectief

Het Stieltjes Instituut streeft er naar in zijn organisatie ook inhoud en vorm te geven aan het feit, dat in de laatste jaren het werkterrein van de wiskundigen aanzienlijk is veranderd. De sleutelwoorden zijn "verschuiving" en "verbreding".
Onze kennismaatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en vraagt om die verbreding en verschuiving van het wiskundig werkgebied. Geavanceerde modellering van industri┼Żle en economische processen, de zich snel ontwikkelende levenswetenschappen, moderne communicatietechnieken, veiligheids- en privacyvraagstukken, grootschalige gegevensverwerking in wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken - al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe wiskundige technieken en toepassingen. Meer dan voorheen is fundamenteel wiskundeonderzoek hier een bepalende voorwaarde voor succes. Dit geldt niet alleen voor de traditionele sectoren zoals industrie en techniek, maar in toenemende mate ook voor de dienstensector: banken en verzekeraars, communicatie en transport.

Het programma van deze lustrumbijeenkomst reflecteert deze ontwikkelingen en de rol van de fundamentele wiskunde daarin. Met de recentelijk ingestelde themagroepen "Financi┼Żle wiskunde" en "Mathematische biologie" die wiskundigen van verschillende achtergrond bijeenbrengen, speelt het Stieltjes Instituut in op deze nieuwe ontwikkelingen. Deze groepen verschaffen een platform voor het opzetten van nieuwe landelijke initiatieven op de betreffende onderzoekterreinen.

In nationaal verband draagt het Stieltjes Instituut bij aan de menigsvorming over en de uitwerking van een nationale strategie voor een betere positie van het wiskundeonderzoek in het licht van de genoemde veranderingen. Richting NWO en OC&W is er het overleg onderzoekscholen wiskunde (OOW), waarbinnen het Stieltjes Instituut samen met het MRI en EIDMA een leidende rol vervult. Dit overleg is inmiddels uitgegroeid tot de gesprekspartner van NWO als het gaat om het Nederlands wiskundeonderzoek en de onderzoekscholen wiskunde hebben daarmee de rol van de voormalige NWO-stichting voor de Wiskunde overgenomen. De onlangs verschenen nota "Nieuwe dimensies, ruimer bereik", uitgebracht door het OOW in samenwerking met de Adviescommisse Wiskunde van NWO, is het eerste resultaat van dit overleg. De in deze nota geformuleerde nationale strategie voor het wiskundeonderzoek moet in de komende jaren verder worden uitgewerkt en vorm worden gegeven.

Bij de genoemde veranderingen hoort ook de verandering in het universitaire onderwijs. De overgang naar de bachelor-masterstructuur betekent ook nieuwe kansen voor het onderwijs dat in het kader van het Stieltjes Instuuut wordt verzorgd. De Stieltjes onderwijsweken kunnen daarbij een nuttig instrument zijn.Last modified: 22-Oct-2002